www.greengarden.9nha.com
อาชีพ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจที่น่าสนใจ
 


กลับหน้าแรก
พืชทำเงิน
สัตว์ทำเงิน

ลิงค์น่าสนใจ

เถ้าแก่สอนให้รวย
ดูดวงแม่นๆ
ปลูกต้นไม้ให้รวย
พลังงานไฟฟ้าฟรี
เที่ยวทั่วไทย
ครัวสีเขียว

ฝูงบินอาร์ซี

ฟิชชิ่งทัวร์

ทีนเอจ

บีบีกันช็อป

กรีนการ์เด้น
หมอยาสมุนไพร

ข้าวกล้องงอก
ข้อมูล/ราคา รถยนต์
รถจักรยานยนต์

เรือยาง/แคนูราคาถูก

 

การเพาะเลี้ยงหอยแครง

 หอยแครงเป็นหอยที่เลี้ยงง่าย ลงทุนน้อย ไม่ต้องให้อาหารสมทบ หอยแครงเป็นหอยที่โตเร็วราคาดี ตลาดต้องการมาก จึงเหมาะสำหรับเลี้ยงเพื่อเป็นการค้า

หอยแครงชอบอยู่ในบริเวณน้ำกร่อยตามชายทะเลในระดับความลึก 1.80-3.00 เมตร เป็นหอยที่ชอบดินโคลนที่ไม่เหลวมากนัก บริเวณที่ชุกชมมากคือ ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

หอยแครงชอบกินพวกไดอะตอม แพลงค์ตอนพืชและสัตว์บางชนิด ถ้าน้ำแห้งหอยแครงชอบหมกตัวอยู่ในดินที่ระดับความลึกประมาณ 10-12 เซนติเมตร หอยแครงจะค่อย ๆ เคลื่อนตัวขึ้นมาผิวดินเพื่อหาอาหารเมื่อน้ำขึ้น และท่วมบริเวณที่เลี้ยงหอย หอยแครงเริ่มผสมพันธุ์ในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ถ้าปีใดสภาพแวดล้อมผิดปกติธรรมดา การผสมพันธุ์ของหอยแครงนั้นอาจจะช้าหรือเร็วขึ้นอีกเล็กน้อย ปกติแล้วในราวเดือนมิถุนายนก็จะเริ่มมีลูกหอยขนาดเล็ก

การเลี้ยงหอยแครงขนาดเล็กแบบครอบครัวซึ่งมีเนื้อที่เลี้ยงประมาณ 5-30 ไร่/ราย โดยผู้เลี้ยงจะกั้นคอกเฝือกไม้ไผ่ล้อมแปลงเลี้ยง ซึ่งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล แล้วนำลูกหอยมาหว่านเลี้ยง ขนาดของลูกหอยที่นำมาหว่านเลี้ยงมีขนาดประมาณ 300-2,500 ตัว/กก. แต่โดยปกติขนาดที่นิยมเลี้ยงมีขนาดประมาณ 450-1,500 ตัว/กก. อัตราการหว่านประมาณ 800-1,500 ตัว/ไร่ เมื่อหว่านลูกหอยไปแล้วประมาณ 2-3 เดือน ผู้เลี้ยงจะคอยตรวจสอบความหนาแน่นเพื่อเกลี่ยกระจายลูกหอยเป็นประจำทุกเดือน มิฉะนั้นลูกหอยจะเจริญเติบโตและกองทับกันทำให้เกิดการตาย และเจริญเติบโตช้า หลังจากการเลี้ยงหอยไปประมาณ 1-2 ปี ก็จะได้ขนาดลูกหอยที่ตลาดต้องการประมาณ 70-80 ตัว/กก. ผู้เลี้ยงจะต้องทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการใช้กระดานถีบเลนเก็บหอยด้วยมือ หรืออาจจะใช้คราดมือเก็บหอย ซึ่งจะให้ผลผลิตประมาณ 2,000-3,000 กก./ไร่/รุ่น

ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงหอยแครง

          1. ปัญหาการทำลายพันธุ์หอยแครงที่กำเนิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้มีการใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้อวนลาก อวนรุน ในระยะ 300 เมตรจากฝั่ง นับเป็นส่วนสำคัญในการทำลายพันธุ์หอยแครงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นอย่างมาก ประกอบกับป่าชายเลนถูกทำลาย รวมทั้งการจับหอยขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ก่อน ทำให้ผลผลิตหอยแครงตามธรรมชาติลดลงเป็นอย่างมากไม่เพียงพอที่ตลาดต้องการในประเทศ

          2. ปัญหาการเพาะเลี้ยง ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณน้อย ไม่สม่ำเสมอ และให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่ง ผลผลิตมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงไร จะขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในแหล่งเลี้ยง ปริมาณพันธุ์ หอยที่หาได้และราคาจำหน่ายที่ได้รับตามธรรมชาติ

     

กรีนพาวเวอร์ สร้างพลังงานไฟฟ้าฟรีจาก โซล่าเซล กังหันลม

Sandalwood แซนดัลวูด ไม้หอมปลูกง่าย ขายง่าย ปลูกแล้วรวย(แน่ๆ)

Copyright 2010 ,www.9nha.com. All rights reserved.
Any comments : sukpech@hotmail.com
แวะเยี่ยม www.9nha.com ทุกสิ่งทั่วไทย แค่คลิ๊กก็พบสิ่งที่ต้องการ