www.greengarden.9nha.com
อาชีพ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจที่น่าสนใจ
 


กลับหน้าแรก
พืชทำเงิน
สัตว์ทำเงิน

ลิงค์น่าสนใจ

เถ้าแก่สอนให้รวย
ดูดวงแม่นๆ
ปลูกต้นไม้ให้รวย
พลังงานไฟฟ้าฟรี
เที่ยวทั่วไทย
ครัวสีเขียว

ฝูงบินอาร์ซี

ฟิชชิ่งทัวร์

ทีนเอจ

บีบีกันช็อป

กรีนการ์เด้น
หมอยาสมุนไพร

ข้าวกล้องงอก
ข้อมูล/ราคา รถยนต์
รถจักรยานยนต์

เรือยาง/แคนูราคาถูก

 
เทคนิคการปลูกไผ่หวาน
การปลูกไผ่หวาน

ไผ่หวาน เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีคนสนใจมากที่จะใช้การบริโภคในชีวิตประจำวัน ลักษณะโดยทั่วไป เป็นไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะกอเป็นพุ่มแน่น ลำอ่อนมีสีเขียวใบไม้ ลำแก่จะมีสีเขียวแก่ ลำต้นมักมีลักษณะคดงอ มีการแตกกิ่งจำนวน 2-5 กิ่งตลอดลำ ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-5 ซ.ม. สูงประมาณ 5-8 เมตร บริเวณเหนือข้อเล็กน้อยจะเห็นเป็นแถบวงแหวนสีขาวรอบลำชัดเจน และมีรากอากาศรอบ ๆ ข้อ  ลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุด คือ ครีบกาบทั้งสองข้างของกาบหุ้มลำจะมีขนาดไม่เท่ากัน  และมีรูปทรงต่างกัน ซึ่งปกติครีบกาบของไผ่ชนิดอื่นจะมีขนาดเท่ากัน หรือเหมือนกัน  ไผ่หวานมีใบขนาดกลาง สำหรับผลนั้นเป็นหน่อมีสีเขียวหนักประมาณ  200-300 กรัม พบขึ้นในป่าเบญจพรรณ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากที่สุดที่จังหวัดเลย  สำหรับการขยายพันธุ์และผลิตกล้านั้น  สามารถดำเนินการได้โดยการแยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด  ดินที่เหมาะสมการปลูกไผ่หวานเป็นดินร่วนปนทราย ดินลึก มีการระบายน้ำดี สำหรับความชื้นไผ่หวานเป็นพืชที่ต้องการความชุ่มชื้นมาก

การปลูกและการบำรุงรักษาไผ่หวาน
การปลูกไผ่หวาน ควรเตรียมพื้นที่ไว้ตั้งแต่ฤดูแล้งแล้วลงมือปลูกในต้นฤดูฝน โดยปลูกในพื้นที่ที่เป็นแอ่ง ที่ลุ่มน้ำขัง ในแหล่งที่สามารถให้น้ำได้ตลอดทั้งปีก็สามารถปลูกไผ่หวานได้ตลอดปีเช่นกัน
หลุมปลูกมีขนาด กว้างxยาวxลึก ไม่น้อยกว่า 50x50x50 เซนติเมตร ให้ใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต 1 กระป๋องนม (ประมาณ 300-500 กรัม) ต่อหลุม ผสมปุ๋ยคอกเก่าที่สลายตัวแล้ว 1 บุ้งกี๋ (ประมาณ 1 กิโลกรัม)  และยาฆ่าแมลงฟูราดาน 1-1.5 ช้อนแกง (10-15 กรัม) คลุกเคล้ากับดินคนให้ทั่ว แล้วกลบกลับคืนลงไปในหลุมให้ระดับดินสูงกว่าเดิมเล็กน้อย เผื่อสำหรับดินยุบตัวภายหลัง ระยะปลูกกล้าไผ่หวานประมาณ 8x8 เมตร หรือประมาณ 25 กอต่อไร่ สำหรับโรคของไผ่หวานนั้น มีโรคแมลงและศัตรูโดยธรรมชาติ เหมือนกับโรคแมลงและศัตรูธรรมชาติของไผ่เลี้ยงโดยทั่วไป  ผลผลิตของไผ่หวานนั้น สามารถเก็บรักษาเหมือนกับไผ่เลี้ยงทั่ว ๆ ไป  การแปรรูป ลำต้นใช้เป็นเชื้อเพลิง หน่อมีรสหวานอร่อย สามารถรับประทานสดได้ และนิยมนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด

ไผ่หวานเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้อย่างต่อเนื่อง และการผลิตยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ การปลูกไผ่หวานสามารถปลูกพืชอื่นแซมได้ เช่น ฝัก แฟง มันเทศ พริก มะเขือ หรือพืชตระกูลถั่วต่าง ๆ หลังจากไผ่หวานให้หน่อแล้ว ก็ยังสามารถปลูกกระชาย หรือสมุนไพรประเภทต่าง ๆ ได้ แถมยังปลูกควบคู่ไปกับกระท้อน ขนุน ส้มโอ ก็ได้เช่นกัน

     

กรีนพาวเวอร์ สร้างพลังงานไฟฟ้าฟรีจาก โซล่าเซล กังหันลม

Sandalwood แซนดัลวูด ไม้หอมปลูกง่าย ขายง่าย ปลูกแล้วรวย(แน่ๆ)

Copyright 2010 ,www.9nha.com. All rights reserved.
Any comments : sukpech@hotmail.com
แวะเยี่ยม www.9nha.com ทุกสิ่งทั่วไทย แค่คลิ๊กก็พบสิ่งที่ต้องการ